Prizren Post - Nga qendra e Ballkanit!

Krimet e urrejtjes kundër muslimanëve në Evropë shënojnë rritje

Prizren Post | 02:27 - 20.11.2016

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vjenë – Teksa kanë arritur në një pikë shqetësuese krimet e urrejtjes me burim diskriminimin dhe intolerancën kundër muslimanëve në Evropë, theksohet se në krye të këtyre krimeve radhiten sulmet ndaj femrave të mbuluara dhe zjarrvëniet ndaj xhamive, raporton Anadolu Agency.

Sipas “raportit për krimet e urrejtjes 2015” të publikuar nga Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut e Organizatë për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), mësohet se krimet e urrejtjes kundrejt muslimanëve janë rritur në masë të madhe në disa vende të Evropës.

Në raportin i cili bazohet në regjistrat e policisë dhe në njoftimet e organizatave të shoqërisë civile, theksohet se krimet e urrejtjes kundrejt muslimanëve janë klasifikuar si sulme kundër personave, kërcënime dhe dëmtime të pronës. Ndërsa sulmet dhe ofendimet kundrejt grave të mbuluara me shami dhe zjarrvëniet ndaj xhamive janë klasifikuar si krime kryesore.

Ndër të tjera në raportin ku tërhiqet vëmendja se paragjykimet kundrejt muslimanëve bazohen në shekuj më parë, theksohet se në kohët e fundit krimet kundrejt muslimanëve kanë “shënuar rritje” për shkak të luftës kundër terrorizmit, krizës globale ekonomike, ndryshimeve fetare dhe kulturore.

“Thëniet kundër muslimanëve janë të ndërlidhura me përcaktimin se Islami ka lidhje me terrorizmin dhe ekstremizmin dhe se prania e komuniteteve muslimave përbën kërcënim për identitetet kombëtare. Muslimanët paraqiten si një grup i tërë që nuk përputhet me kulturat dhe në përgjithësi me të drejtat e njeriut dhe demokracinë”, thuhet ndër të tjera në raport.

Gjithashtu në raport parashtrohen klasifikimet rreth situatave të fundit në krimet e urrejtjes kundrejt muslimanëve sipas vendeve.

Britania

Sipas raportit krimet e urrejtjes kundrejt muslimanëve janë kryer më shumë në Britani, ku për vitin 2015 në Britani dhe Uells janë regjistruar 2.581 krime urrejtjeje të bazuara në intolerancë. Teksa policia nuk ka regjistruar krimet e urrejtjes ndaj muslimanëve për një vit më parë bëhet e ditur se organizatat e shoqërisë civile kanë njoftuar 103 raste të krimeve të urrejtjes për të njëjtën periudhë.

Organizatat e shoqërisë civile MEND dhe Tell MAMA të cilat kanë regjistruar krimet e urrejtjes, kanë bërë të ditur se një grua e mbuluar me shami është shtyrë para stacionit të trenit, disa gra janë përballur me një sulm me armë, janë djegur xhami, është bombarduar Qendra Kulturore Islame si dhe janë dëmtuar varre dhe vende të shenjta.

Gjermani

Ndërsa në Gjermani ku nuk janë regjistruar krimet e urrejtjes kundër muslimanëve, për vitin e kaluar janë raportuar 2.447 krime me temë “racizëm dhe ksenofobi”.

Në vendin ku krimet e urrejtjes janë klasifikuar si anti-semitizmëm, për paragjykimet kundër fesë, ndaj LGBT-së, personave me aftësi të kufizuara dhe grupeve të tjera për vitin 2014 janë raportuar 2.039 krime të klasifikuara si racizëm dhe ksenofobi.

Organizatat e shoqërisë civile kanë njoftuar se në Gjermani janë përjetuar shumë sulme fizike, kërcënime dhe zjarrvënie ndaj xhamive dhe kanë tërhequr vëmendjen se një grup i ekstremit të djathtë ka sulmuar një person të besimit Sih (Sikhism) pasi e kanë kujtuar si musliman.

Francë dhe Holandë

Edhe në Francë për vitin 2015 janë shënuar 460 raste të sulmeve të urrejtjes kundër muslimanëve. Krimet përfshijnë sulme fizike, zjarrvënie, dëmtim të pronës, vandalizëm dhe kërcënime. Ndërsa për vitin 2014 numri i krimeve të urrejtjes është regjistruar të jetë në 153 raste.

Ndërsa policia e Holandës ka regjistruar 439 krime të urrejtjes, ku si motiv kanë patur urrejtjen kundër muslimanëve, diskriminim dhe intolerancën, ku për vitin 2014 janë përjetuar 24 raste të krimit të urrejtjes kundër musilmanëve.

Suedi

Vitin e kaluar në Suedi janë shënuar 369 krime të urrejtjes, nga të cilët 247 janë kërcënime, 76 dëmtim të pronës dhe vandalizëm, dhe 46 në formën e sulmit. Ndërsa për vitin 2014 janë shënuar 281 krime të urrejtjes, nga të cilat 197 kërcënime, 60 sulme fizike dhe 24 raste të vandalizmit.

Organizatat e shoqërisë civile kanë njoftuar se një person me shpatë vrau dy nxënë për motive anti-islame dhe racizëm, djegien e një xhamie ku ndodheshin refugjatët dhe plagosjen e 5 personave, si dhe hedhjen e pjesëve të derrit të prerë para xhamive.

Austri, Danimarkë, Belgjikë dhe Itali

Në Austri vitin e kaluar janë kryer 85 krime urrejtjeje me bazë tek paragjykimet kundrejt muslimanëve, ndërsa në vitin 2014 kundrejt muslimanëve janë kryer 41 krime të urrejtjes.

Organizata e shoqërisë civile ZARA e cila raporton ngjarjet raciste dhe diskriminuese ka njoftuar se dy gra kanë qenë pre e sulmit me qen ndaj tyre, si dhe qendra kulturore e Pakistanit, çerdhe, xhami dhe gratë e mbuluara kanë qenë pre e sulmeve.

Ndërsa në Danimarkë janë regjistruar 41 krime të urrejtjes të bazuara në paragjykimet ndaj muslimanëve. Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) ka njoftuar se në Danimarkë një grua e mbuluar është rrahur duke u akuzuar për terroriste, i është vënë zjarri qendrës së komunitetit musliman dhe janë dëmtuar disa varre.

Teksa në Belgjikë nuk ka një deklaratë zyrtare për vitin 2015 theksohet se organizatat e shoqërisë civile kanë njoftuar 20 krime të urrejtjes kundër muslimanëve, ndërsa për vitin 2014 janë regjistruar 10 krime të urrejtjes.

Grupimi kundër Islamofobisë në Belgjikë ka vënë në dukje se ka patur krime si ato me armë dhe thika, shkelje të këmbësore me automjet si dhe sulmimi i një nxënësi i cili kishte refuzuar të hante mish derri.

Ndërsa policia në Itali ka regjistruar 369 krime për natyrë “raciste dhe diskriminuese”. Organizatat e shoqërisë civile të cilat kanë njoftuar 10 krime të ndryshme me bazë urrejtjen kanë tërhequr vëmendjen se janë përballur me sulme ndaj dyqaneve me produkte hallall, xhamive dhe grave të mbuluara me shami.


Bëni një koment