Prizren Post

Marketing

Standardne veličine bannera na portalu Prizren Post

– veliki banner: 728 x 90 pixela
– mali banner: 290 x 240 pixela
– background banner Vrste:
– statični (gif, jpeg, flash)
– animirani (animirani gif, flash animacija)

Banner 728×90 px = 60,00 €
Background Banner = 300,00 €

Cijene važe za period od 30 dana


* Ukoliko ste zainteresovani za reklamiranje u dužem ili kraćem vremenskom intervalu od 30 dana, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila.
* Izrada GIF ili JPG banera je besplatna za period reklamiranja duži od 30 dana. Flash baneri se naplaćuju po dogovoru.
* U cijene nije uračunat porez na promet.

Dodatne usluge


Za klijente koji ne poseduju svoje Internet prezentacije web team prizrenpost.com će besplatno izraditi jednu stranu sa osnovnim informacijama o organizaciji (Logo, adresa, e-mail, kratak opis delatnosti) i postaviti je na svoju adresu. Ova strana će biti aktivna u periodu u kome se vaš baner pojavljuje na stranama prizrenpost.com.

Prednosti interneta kao oglašivačkog medija

Brzi rezultati


Oglašavanjem na portalu prizrenpost.com u vrlo kratkom vremenu povećat ćete posjećenost svojih web-stranica, što rezultira povećanjem prodaje vaših proizvoda i usluga.

Kratko vrijeme organizacije kampanje


Marketinške kampanje na internetu moguće je osmisliti i ostvariti u vrlo kratkom roku. Od ideje do realizacije ne mora proći više od nekoliko dana, a nije neobično da kampanja bude spremna i u roku od 24 sata.

Prihvatljiva cijena


Djelotvorno oglašavanje na internetu možete ostvariti s različitim marketinškim budžetima. Zanimljive načine oglašavanja moguće je ostvariti već i za iznose od nekoliko stotina eura. A velika kampanja na internetu može imati znatno veći učinak od kampanje iste cijene u nekom od klasičnih medija.

Fleksibilnost


Promotivne kampanje na internetu mogu se mijenjati i usmjeravati čak i nakon što kampanja započne. Troškovi izmjena su neznatni u odnosu na ukupni iznos kampanje.

Exit mobile version