Prizren Post

Odgovori Generalnog Sekretara Stranke na Pitanja Novinara Zorana Maksimovića

Kako bošnjaci gledaju na ovu vijest

Izjava zamjenika predsjednika vladajuće Demokratske partije Kosova gospodina Redžepa Hotija u Sandžaku je primljena sa velikom pažnjom a vidim da je bespotrebno izazvala negativne reakcije srpske javnosti i srpskog državnog vrha.

Ako se upustimo u tumačenje te izjave onda moramo da nekoliko činjenica imamo na umu.
Prije svega to da će kompletan prostor Zapadnog Balkana biti dio Evropske unije i NATO Pakta.
U toj velikoj, da je tako nazovemo, saveznoj državi Evropska unija, Kosovo, Sandžak, Srbija, Crna Gora itd imaće isti ili približno isti status odnosno biće gotovo ravnopravni sastavni elementi te velike porodice naroda i država odnosno Evropske unije.

Naravno važno je istaći da je članstvo u NATO paktu neodvojivo od priključenja Evropskoj uniji.
Što se tiče Sandžaka, Sandžak je neminovnost i otvoreno je pitanje u kom obliku i formi će se pitanje statusa Sandžaka riješiti, ali budite sigurni da će Sandžaka biti.
Podsjetiću Vas da su se građani Sandžaka na referendumu koji je održan od 25-27 oktobra 1991. godine izjasnili za POTPUNU POLITIČKU I TERITORIJALNU AUTONOMIJU SANDŽAKA SA PRAVOM PRIKLJUČENJA JEDNOJ OD SUVERENIH REPUBLIKA.

Očigledno je da dolazi vrijeme kada će se ispraviti mnogo nepravde učinjene Sandžaku i ljudima koji u njemu žive, a naročito Bošnjacima.
Rješavanje statusa Sandžaka predstavlja osnovni preduslov za uspostavljanje trajnog mira i stabilnosti na Balkanu.

Šta je zelena transferzala

Fikcija projektovana od strane srpskih službi bezbjednosti da bi se ratni i drugi zločini počinjeni u Bosni, Sandžaku i Kosovu opravdali navodnom borbom protiv izmišljenog terorizma i ekstremizma. Suprostavljajući se toj navodnoj zelenoj transferzali srpske oružane snage su ubijale žene, djecu, druge civile i sistematski protjerivale stanovništvo i vršile organizovanu kampanju etničkog čišćenja u Bosni, Sandžaku i na Kosovu.

Šta albanci žele ovakvom porukom

Ukupna situacija u Sandžaku nije dobra. Bošnjaci kao narod diskriminisani su i obespravljeni u svim oblastima društvenog života. Srpske vlasti očigledno nemaju ni volje ni želje da poboljšaju položaj Bošnjaka. Sa druge strane Bošnjaci i Albanci imaju tradiconalno dobre historijske, prijateljske i porodične odnose vijekovima i nikada nisu bili suprostavljeni jedni drugima. Albanci dreničkog kraja, pod vođstvom Šabana Poluže sačuvali su Bošnjake Sandžaka od masakra četnika Draže Miohajlovića. Srpske vlasti nikada nisu imale sluha da iskoriste prednosti takvih odnosa te da legitimni predstavnici Bošnjaka budu most saradnje u rješavaju svih otvorenih pitanja između države Srbije i države Kosovo, kako bi iste imale potpuno skladne i dobrosusjedske odnose.

Exit mobile version