Političke stranke kažnjene sa 122 hiljade eura

image

Najviše podnijetih žalbi zbog kršenja pravila “igre” ima politički subjekat Pokret “Samoopredjeljenje”, ukupno 58 žalbi, zatim slijedi Demokratski savez Kosova – 44 žalbe, Demokratska partija Kosova – 28 žalbi, Partija Aškalija za integraciju je podnijea 10 žalbi, Alijanska Novo Kosovo – 5 žalbi, Srpska liberalna partija (SLS) – 6 žalbi itd., piše list “Zëri”.

Prigovori političkih stranaka koji učestvuju na lokalnim izborima koji će se održati ove nedjelje, uglavnom sadrže pritužbe zbog cijepanja plakata kandidata za predsjednike opština.

Iako nas dijeli samo još pet dana od održavanja izbora, Mulë Desku, predsjedavajući Sekratarijata Izbornog panela za žalbe i molbe je potvrdio za list “Zëri” da od početka predizborne kampanje pa do sada panel je primio 35 apela i 158 žalbi, što čini ukupno 193 pritužbe vezane za izborni proces 3. novembra.

Prema njegovim riječima, od 158 podnijetih žalbi, 53 ih je odobreno, dok su ostale 42 odbijene, a druge 52 su povučene i dvije pritužbe su poslate Nezavisnoj komisiji za medije.

On je rekao da od 35 podnijetih apela, samo 2 su odobrena, 4 su povučena, a odbijena su kao nezakonita 28 apela. info-ks