Prizren Post

U 2014. godini na radnom mjestu poginulo 9, a povređeno 63 radnika

radnici-kosovo-151

Priština – Na zajedničkom sastanku između Ministarstva rada i socijalnog staranja (MMS), odnosno Izvršnog organa inspekcije rada (IOIR), koju je predstavljao glavni inspektor Basri Ibrahimi, Privredne komore Kosova (PKK), koju je zastupao Safet Gërxhaliu, Amirčke privredne komore na Kosovu (APKK), koju je zastupao Arian Zeka i Kosovske privredne alijanse (KPA), koju je zastupao Agim Shahini, široko se raspravljalo o poštovanju prava radnika i preduzeća i o trenutnoj situaciji u privredi na Kosovu.

U razgovoru je zaključeno da situacija vezana za prava zaposlenih nije zadovoljavajuća, isto kao i poslovna situacija, gdje je zatraženo da razmotri ovu činjenicu tokom inspekcije koju obavlja Izvršni organ inspekcije rada (IOIR), da se ne ide direktno na izricanje novčanih kazni, čime se još više otežava situacija kod poslovnih subjekata, nego da se traže druge alternative.

Na sastanku je postignuta usklađenost da se tokom mjeseca aprila ove godine, u cilju podizanja svijesti poslodavaca i zaposlenih na osnovu važećih zakona koji regulišu oblasti rada, zapošljavanja, radne sredine i zdravlja zaposlenih, organizira zajednička kampanja MMS-a, PKK-a, APKK-a i KPA-a.

Također na sastanku, glavni inspektor Basri Ibrahimi je izvjestio o aktivnostima koje su urađene tokom 2014. godine od strane Inspektorijata rada, gdje je, prema njegovim riječima, realizovano 9.337 inspekcija od kojih je 5.974 bilo redovnih pregleda, 2.715 su ponovljene inspekcije, 488 su bili inspekcije na zahtjev stranke, a 160 su inspekcije u saradnji s drugim institucijama za nadzor primjene zakona, prenosi portal “Telegrafi”.

Tokom ovih inspekcija, Inspektorijat rada je uspio legalizirati 2.715 radnika koji su radili na neformalne načine i 336 privrednih subjekata koji su svoje aktivnosti izvršavale na neformalne načine. Tokom ovih inspekcije izrečeno je 1.502 pismena upozorenja i 171 novčana kazna. Ukupan broj zaposlenih gdje je izvršena inspekcija je 36.022. U proteklih godinu dana bilo je 63 povreda na radnom mjestu koje je evidentirao Inspektorijat rada i 9 smrtnih slučajeva na radnom mjestu, rekao je Ibrahimi./info-ks/

Exit mobile version