Prizren Post

Vijeće EU apeluje na BiH da pospješi provedbu reformi i unaprijedi nezavisnost pravosuđa

Sarajevo – Vijeće Evropske unije donijelo je zaključke vezane za bh. evrepske integracije, a izrazili su svoju nedvosmislenu predanost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.
“Vijeće izražava žaljenje uslijed razorne retorike proteklih mjeseci utemeljene u prošlosti i ranog početka izbornih kampanja, koji su usporili tempo reformi i uticali na političku klimu”, saopćeno je iz Vijeća Evropske unije.

Podsjetili su na važnost opredjeljenja zemlje za proces evropskih integracija i napomenuli da je početna provedba Reformske agende omogućila poduzimanje prvih koraka ka strukturnoj prilagodbi ekonomije Bosne i Hercegovine.

“Ipak, Vijeće apeluje na vlasti da pospješe provedbu sveobuhvatnih reformi, na inkluzivan način i u korist građana. Nadalje, Vijeće poziva institucije Bosne i Hercegovine da unaprijede napore vezane za funkcionisanje i nezavisnost pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i borbe protiv terorizma i sprječavanja radikalizacije”, stoji u saopćenju.

Ističu također da ohrabruju Bosnu i Hercegovinu da nastavi rad na odgovaranju na Upitnik Evropske komisije kroz mehanizam koordinacije za EU pitanja.

“Vijeće ponovo ističe svoj poziv upućen svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju učinkovitost mehanizma koordinacije, uključujući i osiguravanje harmonizovanih i konsolidovanih odgovora na Upitnik Evropske komisije”, navedeno je u saopćenju.

Imajući u vidu da se u Ustavu Bosne i Hercegovine Bošnjaci, Hrvati i Srbi navode kao konstitutivni narodi (zajedno sa Ostalima), Vijeće ponovo ističe da principi jednakosti svih građana i nediskriminacije moraju biti u potpunosti zagarantovani.

Naglašavaju da se ne treba poduzeti niti jedan zakonodavni ili politički korak kojim bi se otežala provedba presude Sejdić i Finci, i drugih povezanih presuda.

“Pored preporuka OSCE-ODIHR-a za daljnje poboljšanje izbornog okvira, Vijeće očekuje od Bosne i Hercegovine da u zadatim rokovima riješi pitanje presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz decembra 2016. godine, a u vezi sa određenim izbornim odredbama za Dom naroda Federacije. Vijeće smatra da se reformama izbornog zakona treba pristupiti u duhu konsenzusa i dijaloga, kao bitnom pitanju, te također poziva Bosnu i Hercegovinu da provede preporuke OSCE-ODIHR-a kako bi se zemlja približila evropskim standardima, a kroz unaprjeđenje demokratskih procesa za buduće izbore”, navedeno je u saopćenju.

Istovremeno, EU nastavlja apelovati na vlasti Bosne i Hercegovine da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju nastojanja u cilju rješavanja viška municije i deminiranja, te drugih neriješenih pitanja.

“Vijeće pozdravlja nastavak Operacije Althea koja zadržava mogućnosti doprinosa odvraćajućim kapacitetima vlasti Bosne i Hercegovine, ukoliko situacija tako nalaže, uz istodobno stavljanje naglaska na izgradnju kapaciteta i osposobljavanje. U tom kontekstu, kao dio cjelokupne strategije Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće potvrđuje spremnost EU da u ovoj fazi nastavi izvršnu vojnu ulogu Operacije Althea u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine da očuvaju sigurno i zaštićeno okruženje, pod obnovljenim mandatom UN-a. Vijeće iščekuje prezentaciju predviđenog Strateškog pregleda kao osnovu za razgovor sa zemljama članicama o opcijama za budućnost Operacije, također imajući u vidu sigurnosnu situaciju na terenu”, navode iz Vijeća Evrope.

Vijeće prepoznaje važnost nastavka koordinacije EUFOR Althea-e sa drugim međunarodnim akterima na terenu./klix/

Exit mobile version