Mevzu mükerrer sadeleştirmenin devamıdır


Salı, Temmuz 19th 2016
Mustafa Nihat Ağacıkoğlu

Mustafa Nihat Ağacıkoğlu

Mevzu mükerrer sadeleştirmenin devamıdır
Ikramız daim olmalı
Sonsuzluğu anlama davamız devam etmelidir

Sessizliğin butiklerinden çıkmadan
Körlüğün sağırlığın sığınakları imha edilmeli
Hiçbir müzayedeye dahil edilmeden
İhanet sahibine verilmelidir

Mevzu mükerrer sadeleştirmenin devamıdır
Yani secdeyle şerefenilen başın
Kıyamla Hakka ikramı
Hakikate teslimidir

Bir bütünlüğün her cüzi mübarektir
Gayri sahih bütünlüğün her cüzi melundur
Mevzu hangi hissiyatla kimi sevme olduğu kadar
Makul miktarda nefret edebilmektir
Muadil muhakeme iyidir

Haddi aşmanın hududu vatansa milletse
Adı kahramanlıktır
Misak ı kalbin adanmışlık sınırları yoktur
Gerisi teferruat olanın mayası bulaşmadan
Fahşalığı inkıtaya uğratılmalı
Hainliği haledilmelidir

Mevzu mükerrer sadeleştirmenin devamıdır

*Yazarların görüşleri mutlak olarak Prizren Post’un görüşlerini temsil etmemektedir.

Etiketa: