PDK-nın 200 Bin, LDK-nın ise 150 Bin İşyeri Seçim Vaatleri, Boş Çıktı

nuk-ka-as-200-mij-euml-150-mij-euml-vende-t-euml-reja-pune_hd

Kosova Demokratik Partisi’nin (PDK) son genel seçimlerde seçmenlere vaat ettiği 200 bin iş yeri, Kosova Demokratik Birliği’nin (LDK) ise daha mütevazi 150 bin yeni iş yeri vaatlerinden, bir yıldan fazla bir süre geçtiyse de, eser yok.

Peki bu vaatler ne kadar yerine getirilebildi?

Dünya Bankası, Hashim Thaçi’nin 200 bin, Isa Mustafa’nın ise 150 bin iş yeri açacağı vaat ettiği 2014 yılından bu yana işsizliğin 5% oranında arttığını ve toplamda 35% oranına ulaştığını açıklamaktadır.

Dünya Bankası’nın ülkemizdeki işsizlik oranıyla ilgili yayımlanan raporunda 2014 yılında işsizliğin 5% oranında arttığı ve şimdi bunun % 35 oranına ulaştığı belirtiliyor. Raporda bundan başka genç erkek ve kadınlarda işsizliğin Doğu Avrupa ülkelerinden Kosova’da en yüksek olduğu bildirilmektedir.

Sözkonusu raporda aynıca 61% oranında olmak üzere son iki yılda gençlerde işsizlik oranın değişmediği ve insan başına gayri safi milli hasılanın bu yıl 3.548 Avro olmasının ya da bunun bir önceki seneye kıyasen 11.1% oranında daha düşük olmasının beklendiği ifade ediliyor.

Yıllardır ekonomi gelişmelerin iyi gitmediği göz önünde bulundurulursa bu rakamların da haliyle daha iyi olması beklenemezdi. Geçen sene 1% oranında olmak üzere ülkemiz ancak gelişmede iyi bir norma temin etmeyi başarabildi. Geçen sene hüküm süren siyasi gerginlik ve seçimlerden sonra kurumları paralize eden abluka, yabancı yatırımlara da haliyle yansımış oldu.

Diğer yandan daha fazla oy peşinde olan iktidar liderleri, kamu yatırımları tamamıyla unuturken bütçe paralarıyla maaşlar ve sosyal yardımları idare etmeyi çalışıyorlar.

Bu tür gidişatla ülke şimdi bütçeyle kalkınma projeleri veya iş ortamını geliştirmek yerine mecburen maaşlar ve sosyal yardımlara öncülük vermeye mecbur kalıyor.

Öyle ki yeni iş yerlerinin açılması veya istihdam sürecinin iyileşmesi pek mümkün değil. Bundandır ülkeden kaçışlar güncelliğini halen koruyor.