Carina Kosova na petom mjestu po stepenu korupcije


Utorak, 20 Decembra 2016

Priština – Po stepenu korupcije Carina Kosova je na petom mjestu, poslije pravosuđa, Agencije za privatizaciju, zdravstva i administracije, navodi se u izvještaju UNDP koji je urađen u saradnji sa Carinom Kosova.

Prema izvještaju UNDP-a, jedna trećina stanovnika Kosova vjeruje da je u Carini Kosova prisutna korupcija. Najveći procenat zabilježen je aprila 2013, skoro 60 odsto, a najmanji aprila 2014. godine 22,5 odsto. Zamjenica predstavnika UNDP-a na Kosovu Aleksandra Rokasalvo rekla je da treba pojednostaviti carinske procedure.

“Istraživanje je rađeno na malom uzorku, na svega 200 ispitanika. Pitali smo ih za uvoz, izvoz, procedure u Carini, kao i koji je rezultat komplikovanih procedura koje su usko povezane sa korupcijom. Veliki dio ispitanika, njih 86% su odgovorili da nisu davali mito carinicima”, rekla je Rokasalvo, prenosi RTK2. “Zbog kršenja carinskih postupaka Carini Kosova je tokom 2016. godine upućen određen broj žalbi pa je pokrenuto i nekoliko krivičnih postupaka”, rekao je VD direktor Carine Kosova Fahri Gashi.

“Primili smo 47 žalbi tokom ove godine, 11 je prihvaćeno onlajn i telefonom. Carinski istražni organi su ustanovili da se 8 slučajeva odnosi na zvaničnike i pokrenuli su 22 disciplinske mjere, dok su 34 žalbe u procedure. Disciplinska komisija je izrekla 21 disciplinsku mjeru, a na lokalnom nivou su se obrađuje 9 slučajeva i izrečeno je 11 mjera”, dodao je Gashi. Jedan od glavih zadataka Vlade Kosova je borba protiv korupcije, a izvještaj UNDP-a je prvi dokument koji se odnosi upravo na carinu.

“Zahvaljujemo na izvještaju kancelariji UNDP-a i USAID-u na podršci u istrazi korupcije u carini. Prioritet Vlade Kosova i Ministarstva finansija je borba protiv negativnih pojava u svim nivoima vlasti, u ovom slučaju odeljenja која su pod upravom ovog ministarstva”, rekao je Agim Krasniqi, zamjenik ministra finansija. Jedan od glavnih razloga davanja mita je ubrzavanje carinske procedure, a zabrinjavajući podatak je da je od 200 ispitanika samo jedan odsto prijavilo korupciju./info-ks/

Etiketa: , ,