Kosova’nın Dış Borcu 1.55 Milyar Avro

euro_1638177c

Özel ve kamu borcu kapsayan Kosova’nın brüt dış borcu 2013 yılının Eylül ayı sonunda önceki üç ay ile hemen hemen aynı düzeyde kalmıştır.

Kosova Merkez Bankası (BQK) 30 Eylül 2013 tarihinde Kosova’nın dış borcunun 1.55 milyar Avro olduğunu bildirdi. Bu tutarda kamu borcun yüzde 25 oranda olduğu açıklandı.

BQK tarafından bildirildiğine göre, Eylül ayı sonuna kadar kamu borcu 387.8 milyon Avrodur. Kamu borcun en büyük bir bölümü Hükümetin dış borcundan oluşmaktadır ve bu Eylül ayı sonuna kadar 324.6 milyon Avroydu. Bu değer Haziran 2013 dönemiyle kıyaslandığında 6.5 milyon Avro için daha az olduğu ve Dünya Bankasından miras kalan kredinin ödenmesine ait olduğu görülmektedir. Özel sektör borcu ise 2013 yılının Eylül sonuna kadar 1.16 milyar Avro değerindedir.

Özel sektörün borcunun en büyük bölümü yabancı yatırımlarla ilişkide olan şirketlerin kredileri (629.2 milyon Avro)şeklindedir; ardından ekonominin diğer sektörleri 324.4 milyon Avro ve ticaret bankalarının 206.9 milyon Avro değerinde aldığı borçlar geliyor. Diğer sektörler kapsamında banka olmayan mali kurumlar, korporasyonlar, sivil toplum kuruluşları ve aile ekonomileri geliyor.

BQK, diğer sektörler çerçevesinde 161.1 milyon Avro ile mallar ithalatçısı olan Kosova şirketlerinin ticari kredileri olduğunu açıkladı.

Kosova Merkez Bankası-BQK, aynı zamanda Kosova’nın uluslar arası yatırımlar konumunda olumlu net bilançoyu kaydetmeye devam ettiğini ve yılın son üç ayı sonunda bu tutarın 428.9 milyon Avro olduğunu bildirdi./KH