Müslümanlar ve İslam: Büyüme hızı ve nüfusu eşliğinde ABD ve Batı ne düşünüyor?

Müslümanlar ve İslam

ABD’li araştırma şirketi PEW, 2070 yılına kadar İslam’ın dünyanın en büyük dini olabileceğini söylüyor…

PEW’in “dünya dinlerinin geleceği” adlı yeni çalışmasında, mevcut eğilimin devam etmesi halinde 2070 yılında İslam dininin Hristiyanlığı geçeceğini ve dünyanın en yaygın dini olacağı belirtildi.

ŞUANKİ MÜSLÜMAN NÜFUS

Araştırmada, dünyadaki Müslüman sayısının 1.6 milyar olduğu, buna karşılık 2.17 milyar Hristiyanın yaşadığı ifade edildi. Yapılan nüfus tahmin modellemelerine göre bu sayılar 2050’ye gelindiğinde sırasıyla 2.76 milyar ve 2.92 milyar olacak.

ABD’DEKİ MEVCUT MÜSLÜMAN NÜFUS

2015 yılı tahminlerine göre ABD’de 3.3 milyon Müslüman var ki bu da genel nüfusun %1’ine tekabül ediyor. 2011 tarihli bir araştırmaya göre Müslümanların %63’ü göçmen.

ABD’DEKİ MÜSLÜMAN NÜFUS”NE OLACAK?”

2050 tahminlerine göre ABD’deki Müslüman nüfusu %2,1’i geçerek, en kalabalık ikinci dini grup ünvanını Yahudilerden alacak. (Dini olmayanlar bu sıralamada yer almamış)

GREEN CARD ve MÜSLÜMANLAR

2012 yılına ait bir çalışmaya göre geçici iskan ve çalışma izni anlamına gelen “Green Card” alanların içerisindeki Müslüman oranı 1992 yılındaki %5’lik orandan %10 seviyesine sıçrayarak 100 bin seviyesini aşmıştı.

PEKİ ARAŞTIRMAYA GÖRE 2MÜSLÜMAN NÜFUS NEDNE BÜYÜYOR?

1- Basit ifade ile daha çok çocuk sahibi olmaları, buna en büyük sebep. Müslüman kadınların sahip oldukları çocuk ortalaması 3,1. Tüm dünya kadınlarının (Müslümanlar hariç) ortalaması ise 2,3.

2- Müslümanlar tüm büyük dini gruplar içerisinde en genç nüfusa sahip. 2010 yılı araştırmalarına göre yaş ortalaması 23. Bu Müslüman olmayanlardan ortalamada 7 yaş genç oldukları anlamına geliyor.

3- Genel nüfusa etki etmese de, Kuzey Amerika ve Avrupa’da göç nedeni ile de nüfusları artmakta.

ABD ve BATI NE DÜŞÜNÜYOR?

PEW, çalışmasında, katılımcılardan 9 inanç grubunun mensupları (Yahudilik, Katoliklik, Protestanlık, Evanjeliklik, Budizm, Hinduizm, Mormonlar, Ateizmdir, İslam) hakkında yaklaşımlarını 0 ile 100 arasındaki rakamlarla puanlamalarını istiyor. “0” en soğuk hisleri; “100” ise en sıcak yaklaşımı ifade ediyor.

Genel ortalamaya bakıldığında Amerikalılar Müslümanlara 48 puan verdiler. Bu rakam 50 puan alan ateistlere çok yakın.

Amerikan halkı ne düşünüyor?

Amerikan halkı sekiz inanca karşı İslam’a nazaran daha sıcak bakmakıyor.

2014’te durum böyle değildi:

2014 yılında gerçekleştirilen aynı ankette tüm inançlara yaklaşım daha soğuktu. Müslümanlara ortalama 40 puan verilmişti.

IŞİD için önemli bir tarih:

Bu tarih (2014) IŞİD’in global anlamda tanınması ile aynı tarih. Meşhur Musul işgali sırasında IŞİD militanlarının tweet atması gibi sonrasında da son teknolojik kurgu programları ve sinema malzemeleri ile çekilmiş yüksek kalitede videolar, örgütün kısa sürede tanınmasına yol açtı. Fakat henüz 2016’nın sonlarına gelindiğinde seri bir şekilde devam eden video ve fotoğraf akışı neredeyse kesilecek noktaya gelmişti.

ABD’nin demokratları, cumhuriyetçileri:

Müslümanların Cumhuriyetçilerden aldığı ortalama 39 iken; demokratlardan alınan puan 56’ya varıyor. İslam adı altında gerçekleşen aşırı hareketler hakkında cumhuriyetçilerin %67 kaygı duyarken bu oran demokratlarda %40 seviyesinde.

2016’daki tablo:

Buna ek olarak 2016 yılının aralık ayında yapılan bir araştırmaya göre yine Cumhuriyetçiler demokratlardan daha yüksek oranda İslam’ın inananları diğer dinlere nazaran daha fazla şiddete sevk ettiğini düşünüyor. (%70-%26) Öte yandan Müslümanların haksız bir şekilde olumsuz muamele gördüğüne olan inanç Cumhuriyetçiler arasında %40 iken; Demokratlar bu fikre %69 oranında katılmakta. Neredeyse halkın yarısı (%49) bazı Amerikalı Müslümanların ABD karşıtı olduğunu düşünüyor.

Avrupa ne düşünüyor?

2016 baharında, 10 Avrupa ülkesinde bir araştırma yapıldı ve insanlara ülkelerinden IŞID gibi örgütlere ne oranda destekçiler bulunduğuna dair tahminde bulunmaları istendi. Çoğu ülkede verilen cevap “çok sınırlıdır” veya “lafı bile edilmeyecek kadar az” şeklinde olsa da İtalya’da halkın %46’sı “birçok kişi” veya “Müslümanların çoğu” cevaplarından birini verdi.

Aynı ankette Avrupalılara, Müslümanlara olumlu mu yoksa olumsuz mu yaklaştıkları da soruldu. Macaristan, İtalya, Polonya ve Yunanistan halklarının çoğunluğu olumsuz yaklaşıma sahip olduklarını kabul ederlerken; Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde sahip olunan yaklaşım çok daha ılımlı ve hatta bazı ülkelerde olumlu şekilde olduğu ortaya koyuldu. Müslümanların daha yoğun şekilde yaşadığı ve diğer kesimlerle yoğun ilişkiye girdiği ülkelerde İslam’a olan olumlu bakış dikkat çekti.

Bir başka husus ise Sağ görüşe sahip olanların sol görüşe sahip olanlarla kıyaslandığında ciddi şekilde olumsuz fikre sahip oldukları.

Kaynak: TimeTürk

*Yazarların görüşleri mutlak olarak Prizren Post’un görüşlerini temsil etmemektedir.

Etiketa: , , ,