Nato Rusya’ya karşı kuruldu

NATO’nun kuruluşu zaten gergin vaziyette bulunan SSCB-ABD ilişkilerini daha da gerdi.SSCB kendisine bağlı sosyalist ülkelerle birlikte NATO’ya karşı alternatif bir örgüt olan Varşova Paktı’nı kurdu.

İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birlikte Avrupa, adeta Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği’nin kontrolüne girmiş, bu iki büyük gücün desteği olmadan kendi ekonomik ve siyasi sorunlarını çözemeyecek hale gelmişti. İki devlet arasındaki rekabet uluslararası sistemde iki kutuplu bir yapının doğmasına ve Soğuk Savaş’ın başlamasına neden olmuştu.

Batı dünyası için bir tehdit olarak algılanan SSCB ve ideolojisi komünizme karşı mücadelenin bir sonucu olarak 4 Nisan 1949’da 12 devlet tarafından imzalanan anlaşmayla Soğuk Savaş’ın örgütlü askeri savunma bloğu Kuzey “Atlantik Anlaşması Örgütü” kısa adıyla NATO kuruldu. Böylece Batı ittifakı olarak da bilinen bu yapıyla Rusya’yı çevreleme politikası devreye girmiş oldu. SSCB’yi siyasi olarak yalnızlaştırma amacı yanında askeri anlamda da caydırmak için 24 Ekim 1950 yılında Fransız Başbakanı R.Pleven’ın önerisiyle NATO çatısı altında Alman güçleri de dâhil olmak üzere birleşik Avrupa ordusunun kuruluşu kabul edildi.

19 Aralık 1950’ye gelindiğinde ise Batı ittifakı askeri örgütü, NATO ile birleştirilerek başkomutanlığına ABD’li General Dwight D. Eisenhower atandı. Barışı koruma ve Avrupa’ya güvenlik getirme karşılığında ABD, ittifakın lideri olarak uluslararası sistemde hegemonyasını arttırma olanağına sahip oldu. NATO’nun kuruluşu zaten gergin vaziyette bulunan SSCB-ABD ilişkilerini daha da gerdi ve 1955’te Federal Amanya’nın örgüte kabul edilmesiyle had safhaya ulaştı. SSCB kendisine bağlı sosyalist ülkelerle birlikte NATO’ya karşı alternatif bir örgüt olan Varşova Paktı’nı kurdu. NATO’nun bu amaç ve işlevi ise böyle karikatürize edilmişti.

Kafes üzerinde: Rus ayısını beslemeyin

Etiketa: ,