Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sayın Kıvılcım KILIÇ ile Röportaj

Prizren Post: Siz, büyükelçi olmadan önce Kosova’yı nasıl biliyordunuz?

Kıvılcım KILIÇ: Her Türk insanı gibi benim de Balkan coğrafyasına karşı yakın ilgi ve sevgim olmuştur. Ülkemizin Balkanlara ve tabii ki Kosova’ya yönelik ilgisinin sebebi, paylaştığımız ortak tarihi, kültürel ve beşeri unsurlardır. Ülkelerimiz arasındaki mevcut yakın insani bağlar, tarihten gelen köklü mirasın ürünüdür. Balkanlarda yaşayan soydaş ve dost topluluklar ile Türkiye’de yaşayan Balkan kökenli vatandaşlarımız bu mirasın taşıyıcılarıdır.

Yugoslavya’nın dağılması ve sonrasında Kosova’nın bağımsızlığına giden süreç, Türkiye’de hem siyasilerimiz hem de halkımız tarafından yakından takip edilmiş ve desteklenmiştir. Özellikle 2000’li yılların başından bu yana, başta Hükümetimiz ve devletimizin tüm kurumları, Kosova’nın uluslararası toplumda hak ettiği saygın konuma ulaşması için her türlü desteği sürdürmektedir. Bu destek tabii ki halkımızın Kosova’ya ve Kosova halkına yönelik yakın alakası ve içten duygularıyla pekişmektedir. Kosova halkının da ülkemize yönelik ilgisini ve sevgisini görmek bizlere memnuniyet vermektedir.

Prizren Post: Kosova ile Türkiye arasında en başarılı olarak gördüğünüz projeler nelerdir? Katkıları ne? Amaçlarına ulaşmışlar mıdır?

Kıvılcım KILIÇ: Ülkemiz ile Kosova arasında ekonomi, kültür, güvenlik ve sağlık başta olmak üzere, birçok alanda devam eden başarılı bir işbirliği vardır. Türkiye bu alanlarda faaliyete geçirilen birçok projeyle Kosova’ya olan desteğini sürdürmektedir.

Kamu personeli ve uzmanlar için hazırlanan hizmet içi eğitim programları, polis ve güvenlik personeline yönelik eğitim hizmetleri, her yıl yüzlerce Kosovalı hastanın Türk hastanelerinde tedavi edilmesi ve yüzlerce Kosovalı öğrencinin ülkemizdeki üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim görmesi bizim gurur duyduğumuz faaliyetlerdir. Aynı şekilde, TİKA’nın eğitim, sağlık, tarım alanlarında Kosovalı kurumlara sağladığı katkılar ile özel girişimciliğin ve istihdamın geliştirilmesi, gençlerin ve kadınların ekonomideki gücünün arttırılması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik projeleri, Kosovalıların günlük hayatını iyileştiren faydalı projeler olarak görüyoruz. Kültürel alanda, Yunus Emre Türk Kültür Merkezleri’nin kültür ve sanat alanındaki faaliyetleri ile Kosovalı sanatçılara sunduğu destek başarılı şekilde devam eden nitelikli etkinliklerdir.

KFOR bünyesindeki askerlerimiz, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik görevlerinin yanısıra Kosova’nın dört bir yanında, her şehir ve köyde etkin ve başarılı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte, sivil inisiyatiflere ve STK’lara destek olmaktadır. Ayrıca, Türkiye’den üniversitelerimiz, belediyelerimiz ve çeşitli STK’larımız da çeşitli projelerle Kosova’yı desteklemektedir.

Bu alanların yanısıra, Kosova’nın tanınması ve uluslararası örgütlere üyeliği yönündeki yoğun gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Kosova’nın halihazırda 114 ülke tarafından tanınması ve birçok uluslararası örgüte üyeliğinde Türkiye’nin de katkısını görmek bizleri memnun etmektedir. Siyasilerimiz, Bakanlığımız ve dünyanın her yerinde Büyükelçiliklerimiz bu konuda girişimlerini devam ettirmektedirler. Bu ortak çalışmalarla Kosova’nın aydınlık bir geleceğe yürüyüşünde Kosovalı dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Prizren Post: Son zamanlarda Arnavut-Türk ilişkilerini zedelemek isteyenler kimlerdir? Amaçları ve bunu yapma nedenleri nedir? Bu saldırıların gerçekçi payı var mı?

Kıvılcım KILIÇ: Ülkemiz ile Kosova arasındaki ilişkileri zedelemek isteyen ve bu amaçla bir dizi karalama ve yıpratma girişiminde bulunan bazı çevrelerin olduğu aşikardır. Bu aciz çabalar başta, ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe teşebbüsüne kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve uzantıları olmak üzere, ülkemize yönelik önyargı içerisinde olan kişi ve çevrelerden gelmektedir. Ancak şu bilinmelidir ki, Türkiye-Kosova arasındaki ilişkiler çok güçlüdür ve iki taraf da bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesini arzulamakta ve bunun için çalışmaktadır. Türkiye her zaman olduğu gibi, Kosova’nın ve Kosova halkının, ortak geleceğimizi gördüğümüz Avrupa kurumlarının saygın bir üyesi olması için tüm desteği vermeye devam edecektir.

İlişkileri zedelemek isteyenler her zaman olabilir. Ancak, bu tür girişimlere en yerinde yanıt, dostluk ve kardeşik duygularıyla beslenerek gelişen ilişkilerimiz ve işbirliğimiz olacaktır.

Prizren Post: Kosova’ya ekonomik destek sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda ekonomik işbirliğinde artma var mı? Hangi sektörlerde işbirliği derinleşmektedir?

Kıvılcım KILIÇ: Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak ve istihdam yaratmak amacıyla Türk şirketlerinin Kosova’da üstlendiği birçok başarılı proje mevcuttur. Türkiye, yaklaşık 368 milyon Avro tutarla halihazırda Kosova’daki en büyük üçüncü yatırımcı ülke konumundadır. Ülkemizin 2016 yılında Kosova’ya yaptığı doğrudan yatırım 44,4 milyon Avro olmuştur. Kosova’da faaliyet gösteren yaklaşık 510 Türk firmasının olması ve bu firmaların yaklaşık 10.000’e yakın Kosovalıya istihdam sağlaması bizim için gurur vericidir. 2016 yılında 243 milyon Avro’luk ticaret hacmiyle Türkiye Kosova’nın dış ticaretteki üçüncü ortağı konumunda olmuştur. 2017’nin ilk altı aylık döneminde de dış ticaret hacmimiz yaklaşık 140 milyon Avro olarak gerçekleşmiştir.

Müteahhitlik sektörümüzün Kosova’da yüklendiği projelerin ülkenin altyapısına ve buna bağlı sektörlere yaptığı katkı malum. Priştine Havalimanı’nın yeni terminal binası, Morina-Merdare Otoyolu, yapımı devam eden Priştine-Hani Elezit Otoyolu, “Kosova Elektrik Dağıtımı ve Tedariki” gibi önemli altyapı projelerini önümüzdeki dönemde diğer projelerle desteklemeyi arzu ederiz. Bunlara ilaveten, Türk firmalarının Kosova’daki bankacılık, sigorta, sağlık, tekstil ve gıda alanlarındaki önemli faaliyetlerini de hatırlamak gerekir.

İki ülke ve halklarımız arasındaki yakınlık iş çevrelerinin faaliyetlerine de yardımcı olmaktadır. Burada çeşitli alanlarda yatırım yapmak isteyen, ticaret yapmak isteyen pek çok işadamımız var. Büyükelçilik olarak Ticaret Müşavirliğimiz ve Onursal Başkanlığını yürüttüğüm Kosova-Türkiye Ticaret Odası ile birlikte Kosovalı yetkililerle temas halinde bu işadamlarımızı yararlı olabilecek alanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Özel sektörümüzün, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine, Kosova’nın ekonomik yönden kalkınması ve Kosova’da iş imkânlarının arttırılmasına katkıda bulunan yatırımların artmasına yönelik çabalarını desteklemeye devam edeceğiz.
 
Prizren Post: Geçen yıl Türkiye çok zor bir süreçten geçti. 15 Temmuz’dan sonra Türkiye FETÖ yapılanmasının terör amaçlarının ciddiyetini Kosova’ya ifade edebilmiş midir? Bu konuda Kosova’da atılan başarılı adımlar nelerdir?

Kıvılcım KILIÇ: Türkiye olarak en başından beri FETÖ’nün tüm demokrasilere küresel nitelikte bir tehdit olduğunu ve amacının ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapıları üzerinde nüfuz sahibi olarak iktidarı ele geçirmek olduğunu söylüyoruz. Biz ne yazık ki 15 Temmuz 2016 gecesi bu örgütün en hain ve en acımasız yüzüyle karşı karşıya bırakıldık. Anayasal düzenimize ve seçilmiş temsilcilerimize yönelik, tarihimizde eşi benzeri görülmemiş hain bir darbe teşebbüsü gerçekleştirildi. O gece bu hainliğe karşı verdiğimiz mücadelede 250’den fazla insanımız hayatını kaybetti ve 2000’den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 1.5 senedir bu hainlerin halkımızda ve kurumlarımızda yarattığı derin tahribatı onarmaya devam ediyoruz ve bunda da oldukça başarılı olduğumuzu söylemek isterim. FETÖ mücadelemiz tabiatıyla hukuk sınırları içerisinde devam ediyor ve bu terör şebekesi tamamıyla çökertilinceye dek devam edecek.

FETÖ terörünün ne denli alçakça hareket edebileceğini dost ve kardeş ülkelere anlatmayı kendimiz için bir görev olarak görüyoruz. FETÖ’nün basit bir sivil toplum hareketi olmadığını ve FETÖ’yle bağlantılı kurumların doğrudan veya dolaylı olarak teröre hizmet ettiğini her vesileyle vurguluyoruz. Kosova’da da keza bu yönde birçok girişimimiz oldu. Gerek siyasiler ve işadamları gerekse de sivil toplum temsilcileriyle her vesileyle temaslarımız devam ediyor, FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatıyoruz. Türk sembollerinin, Türk halkına ve değerlerine alçakça saldıranlar tarafından kullanılmasına da izin vermiyoruz.

Prizren Post: Bu terör örgütü tarafından Kosova’da halen birkaç okul faaliyet göstermektedir.  Ekonomik olarak ayakta durmaları, bu global terör örgütünün yapılandırdığı yerel kaynaklardan mıdır yoksa bilinen mevcut resmi destekçileri mi var?

Kıvılcım KILIÇ: Kosova’da FETÖ iltisaklı sözde eğitim kurumları mevcuttur. Bunlara ilaveten öğrenci yurtları, dernek ve vakıflar da bulunmaktadır. Bu tür yapıların FETÖ’nün küresel finansmanına katkı sağladıkları açıktır. FETÖ bir terör örgütüdür. Türk Mahkemelerince bu yönde verilen kararlar açıktır. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı ile Körfez İşbirliği Konseyi de aldıkları kararlarla FETÖ’yü bir terör örgütü olarak ilan etmişlerdir. İlaveten, FETÖ iltisaklı dernek ve vakıfların Birleşmiş Milletler nezdindeki istişari statüleri iptal edilmiştir. O bakımdan her fırsatta Kosovalı ailelere yönelik çağrımı yineliyorum: Bu örgütle bağlantılı sözde okulların verdiği diplomaların Türkiye’de bir geçerliliği yoktur.

FETÖ okullarının aileleri istismar etmelerinin önüne geçmek ve Kosova eğitim sistemine katkıda bulunmak amacıyla Maarif Okulları’nı Kosova’da da açıyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında itibaren, güçlü kadrosu ve uluslararası eğitim standartlarıyla Maarif Okulları hizmet vermeye başlayacak. Kosova’nın geleceğinde bu okullardan yetişecek donanımlı, yaşadığı çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, yabancı dili çok iyi olan öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz.

Prizren Post: Kosova bu terör örgütu ile nasıl mücadele etmeli? Bu terör örgütüyle mücadelede Türkiye’den örnekler? Kosova’da şimdiye kadar bir gelişme var mı?

Kıvılcım KILIÇ: Kosova halkı en başından beri FETÖ mücadelemizde beklediğimiz samimi desteği göstermiştir. Bunun için çok teşekkür ederim. Kosova makamlarıyla bu süreçteki temaslarımıza devam edeceğiz.

Kosova’dan öncelikli olarak beklentimiz tabiatıyla FETÖ’nün bir terör örgütü olarak kabul edilmesidir. Kosova’da da faaliyet gösterdiği bilinen FETÖ iltisaklı kuruluşların faaliyetlerine yönelik önlemler alınması Kosovalı dostlarımızdan beklentimizdir. Önümüzdeki dönemde kurulacak yeni hükümetle bu konudaki temaslarımızı ve daha güçlü bir işbirliğini yürütmeyi arzu ediyoruz.
 
Prizren Post: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kosova’yı yakın zamanda ziyaret edecek midir?
 
Kıvılcım KILIÇ: İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin önemli bir göstergesini oluşturan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesini temenni ediyoruz.

Prizren Post adına röportajı yapan: Jetmir MALOKU.

Etiketa: , , , , , , ,