Prizren Post - Nga qendra e Ballkanit!

A e keni vizituar ndojherë Muzeun e Kosovës?

Prizren Post | 11:44 - 24.06.2018

Prishtinë – Ndërtesa monumentale eklektike “Muzeu i Kosovës” (Konaku i Jashar Pashës), gjendet në zonën e ngushtë historike të qytetit të Prishtinës në rrugën “Ibrahim Lutfiu” dhe është ndërtuar rreth viteve 1885/86.

Objekti është ndërtuar nga Austro – Hungaria për nevojat e ushtrisë turke. Deri në vitin 1975 objekti ka qenë seli e komandës ushtarake gjatë regjimit të ish RSFJ për regjionin e Prishtinës. Në oborrin e saj ka ekzistuar edhe Sahat Kulla e Vjetër. Prej vitit 1980 objekti shfrytëzohet si Muze i Kosovës. Planimetria e ndërtesës është drejtkëndëshe në etazhe: B+P+2+NK dhe është e ndërtuar me materiale ndërtimore si gurë, tulla, dru e mermer. Kulmi është rindërtuar dhe i takon tipit “mansard” i mbuluar me tjegulla “moderne”. Pjesa frontale e ndërtesës theksohet me një ritëm të njëtrajtshëm të hapjeve dhe shkallë të theksuara një-krahëshe simetrike, me planimetri gjysmëharkore që çojnë nga përdhesja deri në kat të parë.

Lokacioni

Shteti: Kosove
Komuna: Prishtinë
Kodi Postar: 10000
Emri i rrugës: “Nazim Gafurri”

Lloji funksional dhe datimi

Lloji (Tipi): Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XIX


Etiketa:
Arivisti Company