Fondi për shërimin dhe rikuperimin e lëndimeve hapë thirrje për sportistët


E hënë, 8 Gusht 2022

PRISHTINË – Ndër prioritetet e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin 2022 është mbështetja e individëve të cilët e që përmes Fondit për Shërimin dhe Rikuperimin e Lëndimeve të tejkalojnë sfidat potenciale që mund të kenë gjatë karrierës së tyre aktive.

Fondi për Shërimin dhe Rikuperimin e Lëndimeve synon mbështetjen financiare për mbulimin e shpenzimeve të shërbimeve mjekësore për shërim apo rikuperim në rast të lëndimeve fizike që ndodhin përgjatë aktivitetit të tyre stërvitor/përgatitor apo garues/performues.

Thirrja është e hapur. Bashkangjitur gjeni linkun me detajet tjera dhe mënyrën e aplikimit: https://bit.ly/3Pfkf9K

Të fundit