Komisioni për Stabilizim Asociim miraton pikat e marrëveshjes


E martë, 17 Maj 2016

Prishtinë – Është miratuar me shumicë të votave amendamentimi i të gjitha pikave për marrëveshjen e Stabilizim Asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, megjithëse pati vërejtje në formulimin e fjalive ose fjalëve të ndryshuara nga deputetët.


Para miratimit, deputetët i paraqiten vërejtjet e tyre për gjendjen e shëndetësisë, arsimit dhe të drejtave të grave.

Etiketa:
Të fundit