Prizren Post - Nga qendra e Ballkanit!

UNESCO: Rruga e re ka shkaktuar dëme të rënda në Butrint

Prizren Post | 07:29 - 04.08.2013

BUTRINT- “Rruga e re ka shkaktuar dëme të rënda në Butrint. Ka prishur peizazhin magjik historik të monumentit”. Ky është alarmi që vjen nga raporti i UNESKO-s, që ngarkon me përgjegjësi të rëndë institucionet shqiptare. Raporti i UNESKO-s prej 2010-s ka vënë si kusht 10 udhëzime për menaxhimin e pasurisë së Trashëgimisë Botërore dhe Parkut Kombëtar, por pala shqiptare nuk ka qenë bashkëvepruese, përkundrazi ka bërë dhe ka fshehur shkelje të rënda. Raporti ka identifikuar dëmet që janë bërë gjatë zhvillimeve të punëve për çeljen e rrugës së, duke mos u zbatuar Plani për Menaxhimin e Integruar të Butrintit (IBMP).


Arivisti Company