Prizren Post - Nga qendra e Ballkanit!

“GOIM” ose “JOÇIFUT”!!!

Prizren Post | 14:57 - 22.06.2017

Autor: Savash VELIU

TEVRATI (i Sionizuar) thotë se Jehudët nuk janë Vellezër me Beni Ademët, dmth, ne jemi për ata vetëm “Goim” (jo jehud). Ne kemi preardhjen nga Hz Ademi dhe Havva, kurse ata kanë preardhje nga (hasha) marrëdhënia e Havvës me Iblisin (shejtanin) !

Tevrati thotë; ‘’Jehudi (çifuti) i parë është Kabili. Eshtë vrasësi i parë i goimit Habil! Me këtë akt krenohen Jehudët duke festuar vëllaun vrasës. Jehudët nuk pranojnë shejtanin (djallin) si keqbërës, por si “BABA i Kombit” ose hebraisht “NURI ZIJA”, që do thotë “Djall (Shejtan)”.

Në ditët e sotme asnjë musliman nuk e ka në dije se emri ”Nuri Zija” do të thotë ‘shejtan’! Ky emër nga “Masonët” do përdoret për emërim të rrugëve pran shoqatave dhe llozhave të tyre masone anëkend botës.

Sipas Nuri Zijatëve, Ata janë më të lartësuar se Goimat, ngase djalli është krijuar nga zjarri dhe është më i lartësuar se Ademi i dheut. Prandaj jo-jehudët shikohen si qenje inferior, më të ulët në racë.

Goimat duhet shërbyer jehudëve si bagëti. Sipas tevratit është e lejuar bagëtia të kalërohet, të lëvroj, të therret dhe mishi për ti ngrënë. Vrasja e goimit është vepër e shenjtë dhe se mallrat e botës janë krijuar vetëm për jehudët. Çdo mall dhe prodhim është pronë e plaçkitur dhe duhet të merret pa kusht (duke mos zgjedhur mjet dhe metod), si e drejtë e pakontestueshme e tyre.

Malli i botës konsiderohet si gjë përkohsisht e larguar nga dora jehude, sepse “de jure” është pronë ligjore e tyre! Jehuda ka të drejtën eksklusive të përdor forma dhe metoda të ndryshme që ta rikthej pronën e ‘plaçkitur’ sipas tyre. Sot, praktikisht me anë të “Berzës së Kamatës” dhe “Berzës së Zezë’’ apo plaçkitjeve të ndryshme ajo veç aplikohet në botë. Nuk është me rëndësi si, me rëndësi është se ajo konsiderohet pronë e tyre!

Nëse jehuda vret një jehud, është mëkatar. Nëse vret një “goim”, nuk është mëkatar. Kjo fsheh filozofinë vrastare të Judaizmit /Sionizmit/ sot. Prandaj sioni Israelit vret goimët me krenari, pa llogaritur se a janë fëmijë, gra, pleq etj… Gjithçka jashta jehudëve është e lejuar. Ata mes veti konsiderohen vëllezër nga babai shejtan (satan).

Sot nëse shikojmë flamurin israelit me dy shirita të kaltra ato simbolizon lumejt Nil dhe Eufrat. Jehudët për të krijuar atëdheun ‘’Mbretërin e sionëve’’, duhet të zhdukin brenda dy lumejve shtatë kabilet e rajonit (kujto luftërat në Irak – Siri -Jordani – Palestinë – Egjipt – Liban). Prandaj aty nuk duhet lënë të gjallë asgjë që jep dhe merr frym, këtë e thotë tevrati i bastarduar. Eshtë një Urdhër që jep zoti i tyre “Jehova’!?

Për Referencat barbare tevratike pak njerëz kanë dije. Shumë udhëheqës shtetëror mendojnë se Israeli sionist përpiqet ti mbroj kufijtë faktike /momentale/ të saja, por në fakt ajo tenton të zgjeroj kufijtë sipas flamurit sionist që përfshin edhe Anadolinë turke. Dmth, zjarri do përfshij edhe Turqinë!

Tani kuptohet pse shënjestrohet Turqia!? Pse Amerikanët përreth kufirit turk me armë furnizon kurdët komunist? Përse amerikanët rrënuan Irakun dhe Sirinë? Përse në kufijtë verior të tyre tenton të formoj një shtet marionet kurd? Përgjigja adekuate për këto pyetje delikate është se Turqia, për Israelin sionist është një rast i ikur prej dorës së saj! Me arrdhjen të Erdoganit në pushtetin turk ky projekt morri goditje rrënuese.

Sipas analistëve serioz, kjo gjendje e krijuar ka edhe anën e mirë, sepse sipas tyre pikërisht sionistët belan do ta gjejnë prej Turqisë!

Analizat tregojnë se, ball sionizmit do qendrojnë dy shtete. Disa establishmente botëror mendojnë se dy shtetet janë, Turqia dhe Irani!

Shikuar sot, Judaizmi është një shtet i madh botëror, por kështu në hartë nuk shihet, por është themeluar. Flamurat shtetëror të “fabrikuar” për shtetet arabe në Lindje të Mesme, janë për ‘goimët’, derisa forca udhëheqëse është në duart e jehudëve. Këtë e dëshmon monopolizimi i prodhimeve strategjike që janë te pronarët çifut botëror, padyshim.

Mos të harojm se, Sejjid Kutubi ka thënë; “Ushtritë Arabe të cilat po i shihni nuk janë për mbrojtjen e Islamit dhe muslimanëve, por për vrasjen e juaj dhe nuk do ta shkrepin asnjë plumb kundër jehudëve! Nëse gjykojm sipas situatës momentale sot kjo vërejtje është shumë e sakt!

Por, për të arritur tek ky projekt ambicios, jehudëve u mungon demografia, ata kanë natalitet të ultë. Jetojnë në qytete industriale me kulturë të diciplinës izoluese, dhe nuk shtojnë, është një gjendje që i bën ata frikacak. Kjo munges tentohet të kompensohet përrmes judaizimit të ‘Goimëve (joçifutëve)’, me të vetmin kusht, për ti shfrytzuar dhe asgjë më shumë.

Judaistët tentojnë përmes themelimit të Shoqërive Ezoterike Masone të arrijnë të futen në çdo sistem shtetëror, duke nxjerrur regruta lojal prej popujve me karakter të dobët, kjo praktik do të arritet edhe tek disa shqiptar labil që sot veprojnë dëgjushëm ndaj padronëve të pozicionuara në poste të larta politike dhe mediale, në dëm të popullitë.

Në krye të çdo Llozhe Masone arritet të qëndroj njeriu i tyre jehud që përmbyll çdo vendim me fjalë urdhëryese, derisa Masonët tjerë janë për ta shfrytzuar anën materiale të punës së kryer, në dobi të jehudëve ose Nuri Zija’ve (shejtanëve) !

Sot për sot kjo lëvizje siono-judaiste u dridh nga themelet e saja në skenën botërore kështu që jep shpresë se nesër do fryjnë erëra më të mira mbi glob që nga Turqia e mëtej.

*Opinionet e autorëve nuk paraqesin domosdoshmërisht edhe opinionin e Prizren Post.


Etiketa:
Arivisti Company