BUM, BUM KOSOVO: Koliko oružja Kosovari imaju u rukama?

oruzje-1

Građani Kosova su prilično vezani za oružje. Oni na svaki način pokušavaju da u svojim domovima imaju neku vrstu naoružanja, od kojih je većina ilegalno. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da su izdali 8.200 dozvola za oružje. S druge strane, prema podacima međunarodnih organizacija, smatra se da na Kosovu postoji više od 300 hiljada ilegalnog oružja.


Broj oružja u rukama građana Kosova raste gotovo svake godine. Čak su i zahtjevi u državnim institucijama za dobivanje dozvole povećani. U Ministarstvo unutrašnjih poslova su rekli za list “Express” da su do sada izdali preko osam hiljada dozvola za oružje. Ali, kao što su kazali u MUP-u, skoro 2 hiljade aplikacija za dozvole su na čekanju. “Do sada je izdato 8.230 dozvola za oružje i 1.800 aplikacija su u procesu dobijanja dozvola”, rekli su u ovoj instituciji. Samo u 2014. godini je izdato 1.768 dozvola za oružje. U MUP kažu da ne mogu znati koliko imaju političare, a koliko obični građani. “Program kojim se upravlja oružjem ne razdvaja pojedince prema profesiji i prema zakonu na snazi svaki građanin Republike Kosovo ima pravo da dobije dozvolu za oružje nakon što budu ispunjeni potrebni kriteriji. Oružje koje građani Kosova imaju u rukama dolazi iz nekoliko različitih zemalja svijeta. Licencirane kompanije uvoze oružja iz mnogih zemalja, kao što su SAD, EU, Turska, itd”, rekli su u MUP-u. U međuvremenu, podaci o oružju u rukama Kosovara koje može cirkulirati na crnom tržištu su različiti. Najnoviji podaci za ovo je dao UNDP-a 2003. godine. “Posljednja istraživanja u vezi ovoga su učinjena 2003. Prema ovom izvještaju, ukupan broj vatrenog oružja u vlasništvu civila na Kosovu može biti negdje između 330.000 i 460.000. Gotovo sve se ono drži nezakonito”, navodi se u izvještaju ove organizacije. Inače od 2000. godine pa naovamo procjenjuje se da Policija Kosova je konfiskovala negdje oko 20 hiljada komada malog oružja i lakog naoružanja. Također, procjenjuje se da je znatno veći broj ilegalnog oružja u rukama građana.

Etiketa: