Miloševićevo nasilje prema Albancima bilo je gore od Frankovog prema Kataloncima


Ponedjeljak, 16 Oktobra 2017

U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su bili Enver Hasani, profesor Pravnog fakuleta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivši ambasador Srbije u Njemačkoj.

Bilo je riječi o tome da li je u pravu Vlada Srbije kada tvrdi da Evropska komisija primjenjuje različite aršine prema Kataloniji i Kosovu, kako međunarodno pravo tretira secesiju, zašto je Međunarodni sud pravde rekao da Deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. U kojim slučajevima narod ima pravo na samoopredjeljenje, da li je Srbija izgubila Kosovo zbog represije Slobodana Miloševića, koji djelovi Jugoslavije su prema Badinterovoj komisiji imali pravo da proglase nezavisnost, šta je predviđao sporazum iz Rambujea, a šta Rezolucija Savjeta bezbjednosti 1244, kao i o tome da li je razlika između Katalonije i Kosova i u tome što je Kosovo bilo dio zemlje koja se raspala, što sa Katalonijom nije slučaj,

Omer Karabeg: Nakon što je Evropska unija saopštila da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti najviši zvaničnici Srbije su osudili takav stav i nazvali ga licemjernim. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić su rekli da su u pitanju dvostruki aršini. Mislite li da ima povoda za tako oštru reakciju vlade Srbije?

Ivo Visković: Mislim da je povod bila jedna neprecizna izjava portparola Evropske komisije koji je rekao da Kosovo i Katalonija nisu za poređenje zato što je Španija članica Evropske unije. To je zaista bilo trapavo rečeno, jer je ispalo da za članice Evropske unije važi drugačije međunarodno pravo nego za one koje to nisu. Inače, u nekim aspektima ima sličnosti između Katalonije i Kosova, dok su u drugim velike razlike. Sličnost je u tome što i jedni i drugi žele da izađu iz državne zajednice, jer smatraju da u njoj nisu ravnopravni. Kosovo je smatralo da je nerazvijeno zbog toga što je ekonomski iskorištavano, dok se u Kataloniji, koja je najrazvijeniji dio Španije, smatra da se od njih uzima i daje drugim djelovima te države. Oni misle da bi bolje živjeli, kada bi bili nezavisni. Ipak se radi o bitno drugačijim situacijama. Nezavisnost Kosova sticana je kroz borbu, dok se u Kataloniji to želi postići političkim sredstvima, a ne oružjem.

Enver Hasani: Jedina sličnost između ove dvije zemlje jeste to što se u oba slučaja radi o secesiji, preciznije o pokušaju secesije u Kataloniji. Sve ostalo je različito – u historiskom, kulturnom, ustavnom, pravnom i svakom drugom pogledu. Katalonija želi nezavisnost, ne zbog toga što se oni osjećaju etnički diskriminiranim, nego zato što misle da su ekonomski eksploatisani. Mada ima dubokih jezičkih i drugih razlika između te dvije nacije, jer se katalonski identitet formirao u sukobu, bolje reći, rivalstvu između Francuske i Španije. Ali te razlike nisu direktni uzrok zahtjeva za otcjepljenje Katalonije. U pitanju su, kao što sam već rekao, prevashodno ekonomski razlozi. Katalonija je mnogo razvijeni dio Španije. Ne treba zaboraviti da je tamo počela industralizacija u španskoj državi. Inače, ja mislim da traženjem dodatnih objašnjenja od Evropske unije srpska vlada pravi istu grešku koju je učinila kada je od Međunarodnog suda pravde tražila odgovor na pitanje da li Kosovo ima pravo na samoopredjeljenje što je dovelo do poraza srpske vanjske politike.

Etiketa: ,