Çeku: Novim imenom će biti zadovoljni svi građani Kosova

Kosova force

Priština, 31 Januar – “Ja tražim samo malo strpljenja, i vrlo brzo će građani biti informisani i biti zadovoljni koje će kapacitete i ovlašćenja imati BSK, odnosno kako ćemo je drugačije zvati”, rekao je Çeku za Radio-televiziju Kosova (RTK).

Ministar Bezbjednosnih snaga Kosova Agim Çeku najavio je da će tokom februara snage BSK-a dobiti dodatne kapacitete i ovlašćenja, kao i novo ime. Tim imenom će biti zadovoljni građani Kosova.
“Ja tražim samo malo strpljenja, i vrlo brzo će građani biti informisani i biti zadovoljni koje će kapacitete i ovlašćenja imati BSK, odnosno kako ćemo je drugačije zvati”, rekao je Çeku za Radio-televiziju Kosova (RTK).
Çeku je dodao da su poslije godinu i po dana razmatranja sektora bezbjednosti na Kosovu, koje je okončano početkom ovog mjeseca, formulisane preporuke koje će prihvatiti Vlada Kosova.
“To treba tretirati samo kao preporuke da bi zatim Vlada, odnosno premijer na osnovu njih donijeti odluke. Sada smo u fazi koordinacije aktivnosti i sa međunarodnim faktorima koji treba da budu podrška ovom procesu i njegovom ostvarivanju”, rekao je Çeku.
On je rekao da će pored najvećih promjena, koje se odnose na mandat i ime BSK, sagledavanjem sektora bezbjednosti biti obuhvaćene i promjene u drugim institucijama bezbjednostima na Kosovu.