Coleman: Bez davanja mita ne možete dobiti zdravstvenu zaštitu na Kosovu

dokotri

Zdravstveni sistem na Kosovu se suočava i s još nekoliko izazova koji podstiču postizanju konačnog cilja pružanja kvalitetne njege koja je dostupna građanima. Ovo je rečeno danas tokom objavljivanja izvještaja “Preporuke za zdravstvene politike na Kosovu”, u izdanju Centra za istraživanje, dokumentaciju i publikacije (CRDP).

Istraživačica Julie Coleman iz CRDP-a, rekla je na prezentaciji da kao zemlja u razvoju, finansijska sredstva Vlade Kosova su ograničena i troši se manje na zdravstvenu zaštitu nego u bilo kojem drugom sektoru. Ona je rekla da, nažalost, samo 15 posto stanovništva je uključeno u fond osiguranja, a ostatak su dužni platiti iz vlastitih prihoda. Prema riječima Colemanove pacijenti su u obavezi da osiguraju sredstva iz vlastitih prihoda za liječenje u inostranstvu. Ona je istakla da troškovi pacijenata sa Kosova koji obavljaju zdravstvene usluge van zemlje iznose oko 80 miliona eura.

“Zdravstvena zaštita je osnovno pravo koje proističe iz osnovnih ljudskih prava i obaveza je države da osigura da njeni građani imaju pristup zdravstvenoj zaštiti u potpunosti. I kad kažem svi mislim da se to ne ograničava samo na elitnu klasu i na one koji mogu priuštiti zdravstvenu zaštitu, nego mislim da zdravstvena usluga bude dostupna svim građanima. U osnovi zdravstvena zaštita je preteča jedne zdrave populaciju i zdravih građana, jer je zdravstveno osiguranje usko povezano sa drugim pravima i drugim sigurnosnim elementima”, rekla je Coleman, prenosi “Koha.net”.

Besa Kabashi-Ramaj iz Centra za istraživanje, dokumentaciju i publikacije je naglasila da sigurnost građana i zdravstvena usluga nisu dobre, i zbog toga su uputili nekoliko preporuka kako bi se izbjegli problemi u zdravstvenom sistemu. Ona je rekla da publikacija ima za cilj da da preporuke o politikama i promjenu politike, što bi trebalo pozitivno doprinijeti zdravstvenom osiguranju u zemlji i poboljšati ne samo institucionalne probleme, nego i poboljšanje usluga koje se pružaju građanima Kosova. Ona je zatražila od zdravstvenih vlasti da se ozbiljnije pozabave nalazima iz ovog izvještaja radi izbjegavanja problema u zdravstvu.

Zamjenik ministra zdravlja Izet Sadiku je rekao da je zdravstveni sistem prioritet te da se dosta ulaže u poboljšanje pružanja zdravstvenih usluga. Prema njegovim riječima, iduće godine će početi finansiranje fonda zdravstvenog osiguranja. Učesnici su se složili da se trebaju povećati ulaganja u zdravstveni sistem kako bi se dobio što bolji i pristupačniji sistem pružanja usluga.

Etiketa: