Gashi: U roku od sedam dana ukloniti rampu na Brezovici


Utorak, 13 Maja 2014

Brezovica

Ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje u Vladi Kosova Dardan Gashi saopštio je da je donijeta odluka o ukidanju takse i uklanjanju rampe na ulazu u ski centar Brezovica.

Ski centar Brezovica kao nacionalni park nije vlasništvo opštine Štrpce i stoga se moraju ukinuti takse i skloniti rampe, najavio je ministar Dardan Gashi.
”Već duže vremena građani plaćaju ne tako malu sumu novca na rampi na Brezovici. Tu rampu i taj parking koji su postavili opština Štrpce su nezakoniti jer nacionalni parkovi nisu vlasništvo opštine već svih građana Kosova”, rekao je Gashi.
Inspektorat ministarstva je 12. maja proslijedio odluku Direktoratu za ekonomski razvoj opštine Štrpce da u roku od sedam dana ukloni rampu koja se nalazi na ulasku u ski centar Brezovica.
Kako je saopšteno na sajtu Gashijevog ministarstva, ukoliko opština to ne učini, onda će ministarstvo samo izvršiti odluku i ukloniti rampu, a sve troškove snosiće institucija koja je to postavila.
“Tokom nedjelje sastaću se sa predsjednikom opštine Uroševac od koga ću zatražiti svu dokumentaciju iz arhive koju opština posjeduje o Brezovici, kako bi se verifikovalo stanje, a zakon odmah sproveo”, rekao je Gashi.
Protiv ove odluke strana se može žaliti ministarstvu u roku od 8 dana. Uložena žalba ne može spriječiti izvršenje ove odluke, stoji u saopštenju.