Koje sve zemlje SAD treba braniti ako se u njima dešavaju sukobi

map-klick-1

Sjedinjene Američke Države potpisale su i dio su mnogo ugovora i sporazuma tokom godina, posebno nakon komplicirane situacije po završetku Drugog svjetskog rata.

Michale Beckley nastojao je u svome radu The Myth of Entangling Alliances shvatiti i objasniti za koje se sve zemlje SAD pristao brinuti u ratu.

Na osnovu NATO-a, ANZUS-a, OAS-a i bilateralnih sporazuma, Sjedinjene Države dužne su i obećale pružiti zaštitu 67 zemalja.

Evo popisa tih zemalja, a ispod je i mapa:

map-klick-2

map-klick