Kosovari potrošili 217 miliona eura na lijekove


Ponedjeljak, 28 Septembra 2015

lekovi-222

Dok ne postoje precizni podaci o broju krijumčarenjih lijekova, zvanični podaci uvoza lijekova iz 2011. godine do kraja avgusta 2015. godine, osiguranih od strane lista “Zëri” govore o ogromnim brojkama uvoza lijekova na Kosovu ilegalnim putevima.

Stoga, za ove godine, na Kosovu iz zemalja Europske unije (EU), ali i onih zemalja koje su dio CEFTA, “uvezeno” je lijekova u vrijednosti od oko 217 miliona eura.

Za 2011., 2012. i 2013., ne računajući vrijednost medicinskih uređaja, prema podacima koje posjeduje Kosovska agencije za lijekove uvezeno je lijekova u vrijednosti od oko 116 miliona eura.

A od januara 2014. do kraja avgusta 2015. godine, prema podacima iz Carine Kosova, uvezeno je lijekova u vrijednosti od oko 101 milion eura.

Usvajanjem Administrativnog uputstva za robu izuzetu od carinskih poreza na zadnjoj sjednici Vlade, lijekovi Europske unije neće plaćati carinu od 10 posto kada se budu uvozili na Kosovo kako su plaćali do sada.