Kvalitetnim projektima prebroditi sve poteškoće i trzavice

bosnjaci-c4

Prizren – Na pripremnom sastanku proslave Dana Bošnjaka dogovoreno da članovi Komisije za odabir projekata budu politički neopredjeljeni i da ne učestvuju sa svojim projektima.

Tokom vikenda su, u subotu 19. septembra, a nakon što je na sjednici Vlade Kosova, održane 16. septembra, donijeta odluka da se ministar bez portfelja Rasim Demiri ovlasti da rukovodi proslavom Dana Bošnjaka, zvaničnici njegovog kabineta, na čelu sa savjetnikom Memišem Birdainijem, koordinatorom i kontakt osobom sa NVO i udruženjima proslave Dana Bošnjaka, ovlašćenog od strane ministra Demirija, održali prvi pripremni sastanak sa članovima Inicijativnog odbora obilježavanja Dana Bošnjaka Kosova.
Prvim pripremnim sastankom članova Kabineta ministra Demirija sa članovima Inicijativnog odbora proslave, zvaničnicima NVO, medija i neovisnim intelektualcima rukovodio je savjetnik Birdaini koji je izrazio nadu da će se ovogodišnja manifestacija Dana Bošnjaka Kosova obilježiti “valjano, kvalitetno i na dostojanstven način”.
“Vjerujem da ćemo svi zajedno sa valjanim i kvalitetnim projektima prebroditi sve poteškoće, sve trzavice, da će biti zadovoljna cijela zajednica i svi narodi koji žive na Kosovu”, dodao je Birdaini, koordinator proslave Dana Bošnjaka. ‘
Savjetnik Afit Zulji je kazao da je “pokrovitelj ovogodišnje proslave Dana Bošnjaka sama Vlada Kosova, te da je tendencija da se izbjegne politiziranje ovog najznačajnijeg dana za Bošnjake Kosova”.
Profesor Arif Haliti je pozvao prisutne da “djeluju sa pozicije nacionalnog, a ne sa pozicije interesnog. Da se politički faktor isključi u radu Inicijativnog odbora proslave i Komisije za odabir projekata. Predstavnici mitrovičkog i pećkog okruga, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali sastanku.
Profesor Ismail Ramović, direktor NVO BIK, je kazao “da bošnjački politički predstavnici moraju da ulože napore da sredstva za proslavu Dana Bošnjaka budu namjenska budžetska stavka države”.
Prisutni su se na pripremnom sastanku proslave Dana Bošnjaka složili da članovi Komisije za odabir projekata budu politički neopredjeljeni i da ne učestvuju sa svojim projektima. Nakon što su izabrane dvije komisije koje će rukovoditi manifestacijom, Komisija za održavanje svečane akademije i Komisija za odabir projekata NVO, Inicijativni odbor je izrazio nadu da će nevladine organizacije biti skromne u svojim finansijskim potraživanjima zbog ograničenog budžeta za proslavu Dana Bošnjaka Kosova. Rok dostave projekata ističe danas u 16 sati.
Da potsjetimo da je premijer Kosova za proslavu Dana Bošnjaka odobrio 15 hiljada eura, no s obzirom da su ta sredstva jako mala, ministar Demiri je ‘iznudio’ još 10 hiljada od Ministartsva finansija, tako da je ukupna suma 25 hiljada eura.