Prizren Business Forum 2016 će se održati od 22. do 25. septembra


Subota, 10 Septembra 2016

bfb-afis

Prizren – Pozivamo vas da učestvujete na “MEĐUNARODNOM SUSRETU BIZNISMENA, KONFERENCIJU & SAJAM – PRIZREN 2016“ koji će biti organizirani od 22.09.2016 – 25.09.2016 u organizaciji Business Forum 2016, cilj organiziranja navednih aktivnosti je promovisanje ekonomije i ekonomski razvoj.

U sklopu ovih sastanaka će biti organizirani:

Sajam
Susret biznismena (B2B) i
Konferencija

Sajam će biti organiziran u Sportskom Centru “Sezair Suroi” u Prizrenu.

Učesnici sajma će biti domaći proizvođaći, predstavnici (distributeri kompanija) kao i proizvođaći van Kosova.

Na sajmu će biti preko 140 učesnika.

Na sajmu je po prvi put 2014. godine učestvovalo 76 kompanija koji se bave proizvodnim djelatnostima.

Na sajmu je 2015. godine učestvovalo preko 117 kompanija koji sa bave proizvodnim djelatnostima.

Etiketa: ,