Prizren ima najviše stogodišnjaka [dokument]


Ponedjeljak, 28 Marta 2016

penzioneri-021

Prizren – Ako mislite da rudari žive kratko, onda možete smatrati da griješite. U izvještaju Agencije za statistiku Kosova “Stara lica na Kosovu sa 100 i više godina”, ukupno ima 73 osoba preko 100 godina širom Kosova.


Međutim karakteristika ovog izvještaja je da su 20 od 73 ovih starih osoba radili kao rudari. Dok su se ostali bavili poljoprivredom. Također većina tih ljudi starih preko 100 godina koji su intervjuisani su izjavili da nikada nisu konzumirali alkohol, a samo četvorica od njih su rekli da su ponekad konzumirali.

statistika-1

Ali vremenom se i promijenio životni vijek. Podaci u Agenciji za statistiku koji su pozanti u historiji kao “Neandertalci”, govore da su ljudi prosječno živjeli 20 godina. Međutim sada je životni vijek oko 67 godina. Zemlje u kojima je životni vijek najduži su: Japan koji ima prosjek od 82 godine; Hong Kong također sa 82 godine, Island – 81 godina, Australija 81 godina, Španija – 80 godina, Izrael – 80 godina, Makao – 80 godina i Francuska koja zatvara top deset država sa najvećom dugovječnošću u kojoj je prosječan životni vijek 80 godina. Albanija, primjera radi je na 46. mjestu sa prosjekom od 76 godina, a Kosovo nije uključeno na ovu listu.

statistika-2

Grad na Kosovu u kojem ima najviše stogodišnjaka je Prizren sa ukupno 17 osoba, zatim Priština sa 13, Uroševac sa 10, Đakovica sa 9, Peć – 9, Mitrovica – 8 i na kraju Gnjilane u kojem žive 7 osoba od preko 100 godina, prenosi portal “Indeksonline”. Nadmorska visina nije odlučujući indikator dugovječnosti. 63 posto osoba od preko 100 godina živi na nadmorskoj visini od 300 do 600 metara. Na nadmorskoj visini od 601-900 metara živi 23.3 posto, a od 901-1200 metara 9.6 posto i preko 1201 metar i više živi 4.1 posto starih osoba. Da žene žive duže više se o tome ne raspravlja. Demografske i zdravstvene statistike pokazuju da žene žive duže od muškaraca za 4-5 godina. Podaci pokazuju da je je broj žena na Kosovu od preko 100 godina 57 ili 78,1 posto, a muškaraca 16 osoba ili 21.9 posto.

statistika-3

Etiketa: