Smanjen broj stanovništva na Kosovu


Srijeda, 14 Decembra 2016

regjistrim

Priština – Agencija za statistiku Kosova podržana projektom Statistike Švedske, održala je konferenciju na temu “Žene i muškarci na Kosovu”.

Izvršni direktor agencije, Isa Krasniqi izjavio je da na osnovu podataka Agencije za statistiku Kosova zabilježen pad populacije zbog malog broja rođenih, prenosi Klan Kosova Prema njegovim riječima, takav zabrinjavajući rezultat je zbog smanjenja stanovništva i emigracije.

Međutim, prema polnoj strukturi, ukupan broj stanovnika u 2015. godini je kako slijedi:
Muškarci: 49%
Žene: 50,2%

Prosječna starost stanovništva Kosova je 30,2 godina, dok se prosječan životni vijek na Kosovu procjenjuje na 79,4 godina za žene i 74,1 godina za muškarce.

Etiketa: