Vojska Albanije, na granici Kosova – 1999. godine


Subota, 4 Jula 2015

kosovo-albanija

Na YouTube je objavljen rijedak video snimak iz vremena rata na Kosovu. Video je snimljen na granici između Kosova – Albanije, kada je Vojska Albanije, tačnije u kojem se vidi Divizija u Kuksu na granici sa Kosovom.

U njemu govori i ministar obrane u to vrijeme, Sabit Brokaj, koji kaže da je vojska spremna za intervenciju.