Zdravstveno osiguranje na Kosovu – (ne)moguća misija!?

Do kraja 2016. godine, građani Kosova neće dobiti zdravstvene knjižice. Produžena kašnjenja u implementaciji Zakona o zdravstvenom osiguranju zabrinjava građane ove zemlje, a neki od njih kažu da su već izgubili nadu, prenosi RTK.

zdravstveno

Glasnogovornik Ministarstva zdravlja Faik Hoti, rekao je da je moralo da formita Pripremni odbor za osnivanje fonda zdravstvenog osiguranja.

Također je trebalo stvoriti određene administrativne upute koje se odnose na cjenovnik bolničkih i ambulantskih usluga, prenosi dalje “RTK”.

Hoti je rekao da ne može početi sa provedbom zdravstvenog osiguranja bez spiska svih osoba svih kategorija koje bi bile izuzete od plaćanja, popisa koji je već osiguran od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

“Također, Ministarstvo unutrašnjih poslova treba da obezbijedi popis vraćenih osoba, koji su u prvoj godini zakona izuzeti od plaćanja i mnogih drugih poslova koje je trebalo izvršiti prije pokretanja naplate doprinosa”, kaže Hoti.

Prema njegovim riječima, ubrzano se radi da se otpočne prikupljanje doprinosa.

“Osnovni cilj za ovu godinu je prikupljanje doprinosa, a evidentno je da u ovoj godini neće biti zdravstvenog osiguranja. No, na kraju iduće godine da građani ove zemlje imaju knjižicu i budu osigurani”.

Doprinosi od 3.5 posto za Fond zdravstvenog osiguranja je trebalo da se sakupljaju još od prošle godine a da implementacija započne januara ove godine.